NABÍDKA SLUŽEB

 • projektové práce regulačních stanic plynů a plynovodů, včetně:
  • souvisejících stavebních prací
  • propojovacích prací
  • napojení na vstupní a výstupní plynovody
  • nových uzávěrů
  • řešení náhradního zásobování
  • VTL/STL/NTL
 • od vyřízení povolení stavby po autorský dozor
 • revize a tlakové zkoušky pro skupiny E2, F (kromě propan butan), G1 a G2
  • tzn. domovní plynovody, VTL, STL a NTL plynovody, průmyslové plynovody, technické plyny a kotelny kromě průmyslových pecí
 • poradenská činnost ve výše uvedených činností